Wat is Rotary?

Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en uit de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld.

Er zijn 1.217.037 Rotariërs (op 31 januari 2009) die behoren tot meer dan in 200 landen en geografische regio’s.

Het ledenbestand van een Rotaryclub is een dwarsdoorsnede van de in een bepaalde gemeenschap aanwezige zakenlieden en mensen uit de vrije beroepen.

Overal in de wereld komen de Rotaryclubs wekelijks bijeen. Ze zijn niet politiek, godsdienstig, cultureel, ras- of standgebonden. De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld.

Zij steunen ook programma’s ten behoeve van de jeugd, educatieve mogelijkheden en internationale uitwisselingen voor studenten, leraren en andere professionals en promoten beroeps- en carrièremogelijkheden.

Het permanente Rotarymotto is Service above self.

Waar komt de naam ‘Rotary’ vandaan?

Als oudste serviceclub stelt Rotary zich ten dienste van de gemeenschap. Praktisch doen de Rotariërs dit door hun beroep correct uit te oefenen, door hun service-ideaal toe te passen in hun privé en sociaal leven, door vriendschapsbanden op te bouwen over de hele wereld en natuurlijk hun projecten te steunen ten dienste van de plaatselijke gemeenschap, van de streek en zelfs van de hele wereld.

De eerste vergaderingen vonden beurtelings of bij rotatie plaats bij de leden thuis. De allereerste vergadering vond plaats in 1905. Dit gebeurde in Chicago, bij de stichter van onze club: de advocaat Paul Harris. Nu komen Rotariërs iedere week samen.

Sinds 1989 kunnen ook vrouwen toetreden tot Rotaryclubs. De Wetgevende Vergadering van Rotary nam toen die beslissing. Vandaag maken ongeveer 1,2 miljoen mannen en vrouwen, verspreid over meer dan 32.000 clubs, deel uit van Rotary.

Waarom ‘ja’ zeggen wanneer Rotary u vraagt?

 • Voor de vriendschap: Rotary beantwoordt aan een essentiële hunkering van de mens naar vriendschap en kameraadschap.
 • Voor de professionele ontplooiing: elk beroep is in Rotary vertegenwoordigd.
 • Voor de persoonlijke ontwikkeling: wie rotariër wordt, zet een nieuwe stap inzake menselijke contactmogelijkheden en persoonlijke vooruitgang.
 • Voor de ontwikkeling van de eigen leiderskwaliteiten: Rotary is een organisatie van mensen die succesvol leiding geven.
 • Er een verantwoordelijke functie kunnen opnemen, is zo gezien dan ook bijzonder leerrijk.
 • Ten behoeve van de lokale gemeenschap: rotariërs zijn gewoonlijk de meest actieven van hun streek.
 • Om het nuttige aan het aangename te paren: nieuwe vrienden maken, deelnemen aan activiteiten en uitstappen.
 • Omwille van het internationale karakter van Rotary. Zij is in 164 verschillende landen aanwezig en biedt zo de kans over de hele wereld vrienden te maken.
 • Rotary leert andere culturen kennen. Zij staat open voor alle landen, culturen, religies, rassen, ideologieën, politieke overtuigingen, talen, kleuren en etnieën.
 • Omdat Rotary de oudste en meest prestigieuze service-organisatie ter wereld is.
 • Voor de ondogmatische wind die er waait. Rotary legt geen credo’s op, kent geen riten of geheime ontmoetingen en staat open voor alle mannen en vrouwen van eer die hun medemens willen helpen.

Doel van Rotary?

Een oud-president van Rotary International, Bill Robins, zei op 23 februari 1975 ter ere van het 70-jarig bestaan van Rotary daarover het volgende :

“Rotary’s eerste opdracht is om mensen te vormen – toegewijde en betrokken mensen, die bereid zijn om zich dienstbaar op te stellen en vooral ook om mee te werken aan een goede leefomgeving”.

Rotary moet niet altijd gemeten worden naar haar materiele successen, in tegendeel de ware maatstaf zou moeten zijn de soort mensen dat door haar wordt gevormd.

Rotary is een serviceclub. Dat wil zeggen dat de leden op verschillende wijzen de medemens steun verlenen en dat daarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt naar ras, geloof of politieke voorkeur.

Rotary is een wereldomvattende kameraadschap met een levenshouding, nl. “dienen” en dat betekent bij Rotary vooral de bereidheid om iets van jezelf te geven.

Om haar idealen te verwezenlijken wijst Rotary vier wegen aan, de zogenaamde “Avenues of Service”. Voor deze Avenues zijn in de club commissies samengesteld.

Top

Login


Create an Account!
Wachtwoord vergeten?
Registration is disabled.

Want to Login?

Forgot Password?